Badania


Nasze gabinety wyposażone są w nowoczesne urządzenia diagnostyczne które gwarantują wysoką jakość przeprowadzanych przez nas badań:


Diagnostyka USG

Zalicza się ją obok testów diagnostycznych wykonywanych z krwi matek do tzw. Diagnostyki nieinwazyjnej. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ISUOG (Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (Fundacji Medycyny Płodu) w ciąży powinno się wykonać co najmniej 4 badania USG niezależnie od wskazań do genetycznej diagnostyki inwazyjnej lub zakwalifikowania pacjentki do grupy zwiększonego ryzyka.

I – do 10 tygodnia ciąży
II – pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży
III- pomiędzy 18 –23 tygodniem ciąży
IV – około 30 tygodnia ciąży

W każdym z tych badań potwierdzamy żywą ciążę, ilość zarodków/płodów, ilość kosmówek/łożysk, ilość worków owodniowych. Ponadto określamy rozwój dziecka, jego narządów wewnętrznych, wzrastanie. Szukamy możliwych do wykrycia ultrasonograficznie, nieprawidłowości budowy i wad wrodzonych. Niezmiernie istotnym pozostaje fakt, że diagnostyka USG powinna być prowadzona przez osobę do tego przeszkoloną oraz dysponującą właściwym, dobrej klasy aparatem, a także mającą doświadczenie i zdobywającą wiedzę na bieżąco podczas odpowiednich kursów organizowanych za granicą, a od pewnego czasu w Polsce także. Suma tych wszystkich czynników gwarantuje:

  1. wysoki poziom wykonanego badania

  2. jednocześnie także zapewnia rzetelną, poprawną i obiektywną poradę z tego zakresu –jest to niezwykle istotne, ze względu na fakt, że ryzyko wystapienia wielu schorzeń można obliczyć we wczesnej ciąży, a także można wykryć pewną ilość cięzkich wad rozwojowych

  3. W przypadku wystąpienia wady u płodu wczesna diagnoza pozwala na przygotowanie się do trudów takiego macierzyństwa, wczesne rozpoznanie umozliwia często leczenie wewnątrzmaciczne dziecka, podczas ciąży

  4. można zaplanować odpowiednie rozwiązanie ciąży w ośrodkach referencyjnych, czyli tam gdzie noworodek uzyska niezbędną, natychmiastową pomoc

  5. często także pozwala rodzicom uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z niewłaściwie wykonanym badaniem, w sposób niewłaściwy udzieloną poradą oraz nieprawidłową interpretacją wyników badań

Ponadto należy dodać, że w sytuacja uzasadnionych dopuszczalna jest większa ilość wykonywanych badań USG. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że dzięki USG można podejrzewać wadę genetyczną (można obliczyć ryzyko jej wystąpienia) oraz można wykryć wiele wad rozwojowych.

Badania USG wykonywane są najwyższej klasy aparatem. Podczas badania odbywa się ciągła prezentacja obrazu na monitorze. Ponadto oferujemy możliwość nagrania badania na płytę DVD lub na sformatowanego (czystego) Pendriva.

 

Ultrasonografia trójwymiarowa (3D) i trójwymiarowa w czasie rzeczywistym (4D) 
Jest to najnowocześniejsza technika USG, która pozwala na uwidocznienie płodu w obrazie trójwymiarowym oraz trójwymiarowym w czasie rzeczywistym (4D).

Diagnostyka trójwymiarowa 3D daje zdecydowanie większe możliwości w rozpoznawaniu wad rozwojowych twarzy, kończyn, kręgosłupa, a także powłok ciała i stanowi metodę uzupełniającą badanie techniką dwuwymiarową 2D. Możliwość zobaczenia twarzy (często uśmiechniętej!), kończyn i ruchów nienarodzonego jeszcze dziecka w ultrasonografii trójwymiarowej dla wielu przyszłych rodziców jest niezapomnianym przeżyciem. W nielicznych przypadkach badanie jest nieco utrudnione z powodu np. zmniejszonej ilości płynu owodniowego lub znacznego stopnia otyłości ciężarnej.


Cytologia, badanie cytologiczne

To już klasyczne, bezbolesne badanie polegające na złuszczeniu komórek nabłonkowych tarczy i kanału szyjki macicy. Pobrany materiał rozmazuje się na szkiełku, utrwala, barwi i ocenia mikroskopowo. Niewiele jest w medycynie badań o takiej wartości profilaktycznej jak badanie cytologiczne. Wprowadzenie tego badania w całej populacji obniża statystyczne ryzyko zgonu z powodu raka szyjki macicy o ponad 90 procent. Wykonywane regularnie np. co trzy lata ma podobną wartość profilaktyczną, ponieważ obserwowane pod mikroskopem nieprawidłowości zwykle o wiele lat wyprzedzają rozwój nowotworu. Obecnie istnieją różne systemy opisywania obrazu mikroskopowego komórek nabłonkowych, stąd w zależności od pracowni uzyskujemy różnie brzmiące wyniki, niektóre laboratoria podają wynik w dwóch systemach (Papanicolau i Bethesda). Najważniejsza informacja dla pacjentki to ta, że rozmaz jest prawidłowy lub konieczna jest dalsza diagnostyka, wymagająca użycia kolposkopu lub pobrania wycinków tkankowych.

Na miejscu w gabinecie istnieje możliwość pobrania rozmazu, jest on utrwalany i przekazywany do barwienia i oceny do specjalistycznej pracowni.

Przygotowanie do badania: nie wykonuje się go w trakcie krwawienia miesiączkowego. Zwykle nie pobieram również rozmazu przy istniejącym stanie zapalnym. Wskazana jest przerwa we współżyciu ok. 4 dni przed pobraniem wymazu. Badanie jest bezbolesne, czasem jednak może pojawić się plamienie bezpośrednio po badaniu, warto więc zabrać ze sobą wkładkę higieniczną.


Kolposkopia, badanie kolposkopowe

Kolposkopia jest badaniem nieinwazyjnym, które polega na oglądaniu w powiększeniu tarczy szyjki macicy, dolnej części kanału szyjki, pochwy lub sromu za pomocą kolposkopu. Uzyskiwany obraz jest „trójwymiarowy”, dzięki temu możliwa jest ocena powierzchni nabłonka. Ocenia się jego przejrzystość, układ, barwę oraz rysunek naczyń krwionośnych. Po przygotowaniu szyjki macicy (oczyszczenie roztworem soli fizjologicznej) dokonuje się oceny wstępnej. Następnie tarczę szyjki macicy przemywa się roztworem kwasu octowego (3-5%) i jest to najważniejszy etap badania. Zwykle w ostatniej fazie stosuje się jeszcze płyn Lugola. Istnieje jeszcze pojęcie rozszerzonego badania kolposkopowego. W trakcie takiego badania stosuje się dodatkowo barwniki, tu metody i interpretacja różnią się już w zależności od ośrodków, dlatego najważniejsza pozostaje ocena po zastosowaniu kwasu octowego. Kolposkopia jest najczęściej badaniem uzupełniającym badanie cytologiczne, zwłaszcza po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego.

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowych zmian szyjki macicy wykonujemy zabieg pobrania wycinków pod kontrolą kolposkopii z miejsc podajrzanych (biopsja celowana). Zapewnia to właściwy wybór miejsca z którego należy pobrać wycinek i pozwala postawić właściwą diagnozę histopatologiczną.

Przygotowanie do badania: nie należy współżyć bezpośrednio przed badaniem, nie należy stosować irygacji pochwy ani leków dopochwowych. Ze względu na stosowane odczynniki (płyn Lugola), których niewielka ilość pozostaje na tkankach, sugeruję zaopatrzenie się we wkładkę higieniczną, ponieważ odczynnik może trwale barwić bieliznę.


Badanie w kierunku obecności wirusa HPV. Badanie w kierunku zakażenia Chlamydia trachomatis.

HPV-DNA
Najnowsze badania dowodzą, że za rozwój raka szyjki macicy w niemal wszystkich przypadkach odpowiedzialne są wirusy brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus- HPV). Stało się to podstawą nowoczesnej diagnostyki zmian patologicznych szyjki macicy, a w przyszłości być może zostanie wprowadzony nowy standard w profilaktyce tego nowotworu. Metodami biologii molekularnej można wykryć obecność wirusa o wysokim potencjale onkogennym i zakwalifikować Pacjentkę do grupy wysokiego lub niskiego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Powołując się na wyniki badań nad szczepionką przeciwko wirusom Papilloma – można wdrożyć również immunoterapię (u dużej części badanych kobiet zmiany przednowotworowe wycofywały się po zastosowaniu szczepionki przeciwko wirusom HPV, popularnie w mediach nazwanej szczepionką przeciwko rakowi szyjki macicy).

Obecnie zidentyfikowano około 100 tzw. serotypów wirusa HPV, część z nich jest związana z dużym ryzykiem transformacji nowotworowej, część jest odpowiedzialna za rozwój widocznych zmian na narządach płciowych – kłykcin kończystych.

Badanie polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy i poddaniu go obróbce w specjalistycznym laboratorium. Jako wynik badania uzyskujemy informację, czy stwierdzono obecność wirusa o wysokim potencjale onkogennym.

Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis jest mikroorganizmem wiązanym z patologią narządu rodnego. Powoduje tzw. nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (w odróżnieniu od wcześniej opisywanej klasycznej choroby przenoszonej droga płciową, jaką jest rzeżączka). Jest odpowiedzialna także za wywołanie stanu zapalnego narządu rodnego u kobiet (szyjka macicy, jajowody). Zakażenie bardzo często ma charakter przewlekły i praktycznie bezobjawowy, konsekwencją stanu zapalnego bywa natomiast niepłodność, a uszkodzenie delikatnych struktur, jakimi są jajowody może prowadzić do nieprawidłowego zagnieżdżenia się jaja płodowego (ciąża pozamaciczna). Istnieje możliwość wykonania badania obecności przeciwciał przeciwko Chlamydia trachomatis lub wykazania antygenu (fragmentów mikroorganizmu) w wydzielinie z dróg rodnych. W przypadku stwierdzenia zakażenia można zastosować antybiotykoterapię.

W gabinecie istnieje możliwość pobrania materiału na badanie w kierunku HPV-DNA (materiał przesyłany do specjalistycznego laboratorium), jak i w kierunku Chlamydia (test wykonywany na miejscu w trakcie wizyty).

Przygotowanie do badania: podobnie jak przy innych badaniach zalecane jest powstrzymanie się od współżycia (2-3 dni), unikanie stosowania irygacji i leków dopochwowych. Badanie jest bezbolesne, nie wymaga szczególnego postępowania po pobraniu materiału.


Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, wykonujemy w gabinecie
w Nowym Dworze Gd. i Stegnie.

 

Badania refundowane przez NFZ

dowiedz się więcej »

Badania
prenatalne

Rejestracja:

Gdańsk: tel. 58 710 44 14,
tel. kom. 601 916 021, 500 214 503

Nowy Dwór Gd.: tel. 55 246 22 33,

tel. kom. 601 916 021

Stegna: tel. 55 246 22 33,
tel. kom. 601 916 021